• SABANG1.jpg

Welcome to Barangay Sabang Official Website!

 

 

VISION

Ang Barangay Sabang ay isang maunlad na Barangay na pagmumulan ng iba't-ibang produkto ng prutas na natatanim sa loob ng barangay na maaring dalhin sa ibang bansa. Kaya ang Barangay Sabang ay tatawaging "Fruit Basket" ng Pinamalayan.

 

MISSION

Patuloy na mapalawak ang patanimang nasa loob ng baragay patuloy na pagpapagawa/pagsasaayos ng Farm to Market Road para sa mas mabilis na paglalabas ng produkto mula pa sa kahuluan.

 

 

 

 

Login Form